Welkom bij De Cirkel!

De Cirkel is een project van vzw Pegode. Pegode is een netwerkorganisatie die mensen met een beperking persoonsgerichte ondersteuning biedt op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Ondersteuning op maat, regie over eigen leven en inclusie zijn kernwoorden uit de missie en visie van Pegode. In De Cirkel biedt een enthousiast team van begeleiders activiteiten aan rond vorming, ontspanning, beweging en creativiteit. Neem gerust een kijkje op deze site voor meer informatie!