Welkom bij De Cirkel!

De Cirkel is een project van vzw Pegode. Pegode is een netwerkorganisatie die mensen met een beperking persoonsgerichte ondersteuning biedt, op vlak van wonen, werken en vrije tijd. Ondersteuning op maat, regie over eigen leven en inclusie zijn kernwoorden uit de missie en visie van Pegode.

foto